Orgány BBZMF

Predseda BBZMF: 
Ing. Lukáš Berec

Členovia Výkonného výboru BBZMF: 
Tomáš Konkoľ
Mgr. Peter Ryša
Mgr. Marián Sanitra
Ing. Ivan Širka

Kontrolór BBZMF:
Ing. Martin Porubský

Komisia rozhodcov a disciplinárna komisia:
Vladimír Kosec